VIP Junior Çocuk Sigortası (ERGO)

VIP Junior Çocuk Sigortası yaptırın, çocuğunuz geleceğe güvenle adım atsın...

Kapsamı
Bu sigorta; adına sigorta yapılacak 0 - 17 yaşlar arasındaki çocuklara, sigorta süresi sonuna gelindiğinde (18 yaşında), aşağıda belirtilen teminat seçeneklerinden kendilerinin tercih edecekleri bir tanesinin şartlarına göre tazminat alma hakkını sağlamaktadır.

VIP Junior Çocuk Sigortası'na Kimler Katılabilir?
Bu sigortada; 18 - 64 yaşları arasında sağlıklı olan herkes sigorta ettiren olabilir.

Sigorta ettiren 0 - 17 yaş arasındaki istediği bir çocuk adına bu sigortayı yaptırabilir.

Sigorta Primleri
Bu sigorta tek prim ödemeli bir sigortadır.

Minimum sigorta primi 500 US$ / EURO veya 700 TL dir.

Primler teminat endeksi olarak seçildiği belirtilen US$, EURO veya Türk Lirası para birimlerinden bir tanesi cinsinden ve tek prim halinde ödenir.

Dövize endeksli sigortalarda işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak da ödenir.

VIP Junior Çocuk Sigortası'nın Sağladığı Teminatlar

Sigorta Süresi İçindeki Teminatlar

Sigorta Ettirenin Vefatı Halinde:
Sigorta Ettiren'in, sigorta süresi içinde vefatı halinde sigortalı çocuğa; vefat tarihini takip eden aydan itibaren sigorta süresi doluncaya kadar, poliçede belirtilen yıllık gelir teminatının 1/24 destek aylığı olarak ödenir. Destek aylığının ödenmiş olması, sigorta süresi sonunda ödenecek olan teminat seçeneklerini etkilememektedir.

Çocuğun Vefatı Halinde:
Sigorta süresi içinde sigortalı çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihinde matematik karşılıkların ulaştığı kar paylı değeri, topluca Sigorta Ettiren'e ödenmek suretiyle sigorta sona erer.

Sigorta Süresi Sonundaki Teminatlar

Adına sigorta yapılan çocuk, poliçe süresinin bitiminden 18 yaşına geldiği için teminatlardan yararlanma hakkını kazanır. Bunun için, sigorta süresi dolmadan 6 ay önce aşağıda belirtilen teminat tercihlerinden hangisine göre uygulama yapılmasını istediğini yazılı olarak Şirket'e bildirir.

Ödeme yapıldıktan sonra artık tercihin değiştirilmesi söz konusu olamaz. Teminat tercihlerinden hangisinin seçildiği yazılı olarak bildirilmediği durumlarda, Şirket, bu hallerden Toplu Ödeme Seçeneği'ni uygular.

7 Yıl Süreli Aylık Gelir:
Sigortadan yararlanacak çocuğun bu teminat seçeneğini tercih etmesi halinde, poliçesinde bellirtilen sigorta bitiş tarihini takip eden aydan itibaren, kendisine aylık gelir ödemeye başlar. Bu aylık gelir ödemeleri, ödeme süresi içinde sigortalı çocuğun vefatı halinde ve her halukarda 7. ödeme yılı sonunda biter.

Toplu Ödeme:
Sigortadan yararlanacak çocuğun bu teminat şekline göre ödeme yapılmasını tercih etmesi halinde, teknik esaslarda belirlenen şekilde hesaplanan (kar paylı) meblağ bir defada toplu ödeme yapılarak sigorta sona erdirilir.

%25 Toplu Ödeme ve 7 Yıl Süreli %75 Aylık Gelir:
Bu teminat şekline göre ödeme yapılmasının tercih edilmesi durumunda, sigortadan yararlanacak çocuğa; sigorta bitim tarihinde toplu ödemenin %25'i hemen ve takip eden aydan itibaren de aylık gelir ödemelerinin %75'i düzenli olarak 7 yıl ödenir. Bu aylık gelir ödemeleri, ödeme süresi içinde sigortalı çocuğun vefatı halinde ve her halukarda 7. ödeme yılı sonunda biter.