Trafik Plus Sigortası (ERGO)

Bizim için değerlisiniz... Trafik Plus Sigortası ile sizi maddi ve manevi hasarlara karşı güvence altına alıyoruz.

Trafik Plus poliçemiz, sadece maddi hasarlar için İhtiyari Mali Mes'uliyet Teminatı, sürücü için kaza sonucu vefaat, sürekli sakatlık, tedavi masrafları teminatı ve Asistans Hizmetleri'ni de içeren, tüm bu teminatları Zorunlu Trafik Sigortası ile birlikte tek bir poliçede kapsam altına alan bir üründür.

Ürünümüz, 0-10 yaş aralığındaki hususi otolar için hazırlanmış olup, 34 plaka, diğer plaka, sigortalının gerçek ve tüzel kişi olması halleri için 4 farklı kategoride fiyatlandırılmıştır.