Özel Birikim Sigortası (ERGO)

Özel Birikim Sigortası ile birikimleriniz güvence altında...

Özel Birikim Sigortası, ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin Türk Lirası üzerinden yapmış olduğu birikim veya seçilen sürenin sonunda gelir güvencesi sağlayan bir ürünüdür. Bu üründe süre sonunda yıllık gelir veya toplu para alınabileceği gibi sigorta süresi içinde aklımıza bile getirmek istemediğimiz bir vefat veya maluliyet durumunda toplu tazminat verilir.

Kimler Bu Sigortaya Katılabilir?
Bu sigortaya 18 - 60 yaş arasında herkes (ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş. risk kabul şartlarına uyan) dahil olabilir.

Sigorta Primleri
Sigorta primleri, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık devreler halinde ödenebilir. Bu primler, Türk Lirası üzerinden yapılır ve TEFE yıllık artış oranı değerinde arttırılır. Herhangi bir yılın primi, bir önceki yıldan az olamaz. Poliçeler için minimum aylık 50 TL ödemeli yıllık 600 TL sınırı vardır.

Özel Birikim Sigortası'nın Sağladığı Teminatlar

- Sigorta Süresi İçindeki Teminatlar

Özel Birikim Sigortası uzun vadeli birikimli bir sigorta olduğundan, sigorta süresi içinde, yani sigortalının (emekli) olmak veya toplu parasını almak için belirlediği süre dolmadan sigortalının ölmesi veya tam ya da kısmen malul (sakat) olması halinde, aşağıdaki teminatlar sağlanır.

Vefat Teminatı:
Sigortalının, sigorta süresi içinde vefatı halinde sigortalının seçtiği yıllık prim tutarının 1 ila 100 katı veya yine yıllık prim tutarının kalan sigorta süresi katı kadar vefat teminatı ve buna ilave olarak o güne kadar yatırdığı primlerden birikime kalan tutar ile birikmiş kar payı toplamı, sigortalının poliçede belirlediği lehdar(lar)a ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):
Sigortalının kaza sonucu tam ve daimi malul kalması durumunda ödenecek teminat tutarı vefat tazminatı kadardır. Sigortalının tam ve daimi maluliyeti halinde maluliyet teminatının yanında birikim kapitali ve varsa birikmiş kar payı da birlikte ödenerek poliçe sonlandırılır.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):
Sigortalının hastalık sonucu tam ve daimi malul kalması durumunda vefat tazminatı kadar maluliyet tazminatı sigortalının kendisine ödenir. Sigortalının tam ve daimi maluliyeti halinde maluliyet tazminatının yanında birikim kapitali ve varsa birikmiş kar payı da ödenerek poliçe sonlandırılır.

- Sigorta Süresi Sonundaki Teminatlar

Sigortalı, sigortayı yaptırırken seçtiği sürenin sonunda, o güne kadar yatırdığı primlerden birikime kalan tutar ile bu birikimlerden elde edilen yatırımlardan oluşan kar paylarını yine kendisinin seçeceği şekilde geri alır. Bu birikimleri, toplu para olarak defaten alabileceği gibi, isterse sigorta süresinin bitiminden 6 ay önce bildirmek koşuluyla ömür boyu emekli maaşı da alabilir.

Toplu Ödeme:
Sigortalının yatırdığı primlerden yasal kesintiler düşüldükten sonra birikime kalan tutar ile bu birikimlerden elde edilen yatırım getirisinin toplamı sigortalıya defaten ödenir. Sigortalının poliçesi sonlandırılır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, sigorta süresi boyunca primler Türk Liralı olduğundan enflasyonun karşısında herhangi bir değer kaybına uğramaması amacıyla her poliçe yılında TEFE oranında arttırılmalıdır.

İrat Ödemesi:
Sigortalının irat ödemesi alabilmesi için en az 10 yıl boyunca sigortada kalması ve bu süre zarfında da primini eksiksiz yatırması gerekir. Sigortalı bu seçeneği tercih ederse emekliliğe hak kazandığı andan itibaren maaşı ömür boyu verilir.

Sigortalının maaşı yıllık verilir ve her yıl elde edilecek kar payı oranında artış gösterir. Sigortalı irat ödemesi alırken vazgeçip, şirkette bıraktığı parasını toplu olarak alıp ayırabilir. Sigortalı irat ödemesi almadan önce birikim tutarının bir kısmını toplu olarak alıp bir kısmıyla yıllık irat ödemesine geçebilir. İrat ödemesi, sigortalı vefat edene kadar devam eder. Sigortalı irat alırken vefat ederse, lehdar(lar)ına sigortalının en son aldığı yıllık iratın 5 katı vefat tazminatı olarak ödenir.