Hukuksal Koruma Sigortası (ERGO)

Hukuksal Koruma Sigortası yaptırın, oluşabilecek hasarlar ile ilgili hukuksal sorunların giderilmesi masraflarını güvence altına alın...

Bu kloz, Kasko teminatına giren bir hasar ile ilgili, hukuksal sorunların halledilmesine yönelik harcamaları, gider ve diğer edimler ile vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ile ilgili masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.