Hayatınız Sigortası (ERGO)

Hayatınız Sigortası ile olası tüm risklere karşı hem siz hem de sevdikleriniz güvence altındasınız!

Bu ürün sigortalının vefat, kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve hastalık sonucu maluliyet risklerine karşı teminat altına alınmasını sağlar. Sigortalı, vefat teminatı zorunlu olmak şartıyla diğer teminatlardan teminat seçebilir, her yıl değiştirebilir.

Hayatınız Sigortasına Kimler Katılabilir?
Yaşı 18 - 60 yaş arasındaki herkes (risk kabul şartlarına uyan), bu sigortaya katılabilir.

Sigorta Primleri

  • Sigorta primleri, sigortalının sigortalanma tarihindeki yaşına ve seçilen teminata bağlı olarak değişebilir.
  • Bu sigortada, sigortalının primleri ve teminatları Türk Lirası'na endekslenmiştir.
  • Sigorta süresi bir yıl olduğundan sigorta primleri yıllık olarak hesaplanır ve en fazla beş taksite bölünür.
  • Primler yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir.
  • Sigortalı isterse her yıl teminat artışı talep edebilir.
  • Teminat artışı risk kabul birimi tarafından değerlendirilir.

Sağladığı Teminatlar

Vefat Teminatı
Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) sonucunda, poliçede belirtilen teminat tutarı yine poliçede lehdar olarak belirlenen kişi veya kişilere ödenir.

Kaza Sonucu Ek Vefat Teminatı
Sigortalının kaza sonucu vefat etmesi durumunda vefat teminatına ek olarak verilen teminattır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
Sigortalının bir kaza sonucu tam ve daimi malul olması durumunda, poliçede belirtilen teminat tutarının tamamı, kısmi ve daimi maluliyeti durumunda ise maluliyet derecesine göre hesaplanan teminat sigortalıya ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
Sigortalının bir hastalık sonucu tam ve daimi malul olması durumunda poliçede belirtilen teminat tutarının tamamı, kısmi ve daimi maluliyeti durumunda ise maluliyet derecesine göre hesaplanan teminat sigortalıya ödenir.