Ergonomik Plus Bireysel Emeklilik Planı (ERGO)

Emekliliğe yönelik yapacağınız tasarruflarınız Ergonomik Plus Bireysel Emeklilik Planı ile güvence altında!

Ergonomik Plus Bireysel Emeklilik Planı'nın amacı, emekliliğe yönelik olarak tasarruf yapmak isteyen katılımcıların emekliliğe yönelik birikimlerinin bireysel emeklilik sisteminde uygun koşulların bulunduğu bir bireysel emeklilik planında değerlendirilmesini sağlamaktır.

Kapsamı
Emekliliğe yönelik olarak tasarruf yapmak isteyen katılımcıların emekliliğe yönelik birikimlerinin bireysel emeklilik sisteminde uygun koşulların bulunduğu bir planda değerlendirilmesinin sağlandığı bireysel emeklilik planıdır.

Bu Plana Kimler Katılabilir?
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes bu plana dahil olabilir.

Sözleşme Süresi
Minimum 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşının doldurulması şartı ile emeklilik hakkı elde edilir. Maksimum bir süre bulunmamaktadır.

Asgari Katkı Payı
Asgari Katkı Payı Tutarı 205 TL'dir ve yılda bir güncellenir. Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık vadelerle gerçekleştirilebilir.

Başlangıç Katkı Payı
Plan dahilinde, sözleşmenin başlangıcında, ilk katkı payı tahsilatıyla beraber "Başlangıç Anaparası" alınır. Başlangıç Anaparası'nın asgari tutarı 5.000 TL'dir.