Ergonomik Bireysel Emeklilik Planı (ERGO)

Değişik risk profiline sahipseniz, kamu sosyal güvenlik sistemi kapsamındaysanız ya da değilseniz Ergonomik Bireysel Emeklilik Planı ile geleceğiniz güvence altında...

Bu planın amacı, değişik risk profiline sahip katılımcılara, emekliliğe yönelik birikimleri için çeşitli yatırım stratejilerinin önerildiği, kamu sosyal güvenlik sistemi kapsamında bulunan katılımcılar için ek gelirin veya birikimin, bulunmayan katılımcılar için ise düzenli emeklilik gelirinin veya birikimin sağlandığı bir bireysel emeklilik planının sunulmasıdır.

Kapsamı
Değişik risk profiline sahip katılımcılara, emekliliğe yönelik birikimleri için çeşitli yatırım stratejilerinin önerildiği, kamu sosyal güvenlik sistemi kapsamında bulunan katılımcılar için ek gelirin veya birikimin, bulunmayan katılımcılar için ise düzenli emeklilik gelirinin veya birikimin sağlandığı bireysel emeklilik planıdır.

Bu plana kimler katılabilir?
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes bu plana dahil olabilir.

Sözleşme Süresi
Minimum 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşının doldurulması şartı ile emeklilik hakkı elde edilir. Maksimum bir süre bulunmamaktadır.

Asgari Katkı Payı
Planın başlangıç Asgari Katkı Payı Tutarı 55 TL'dir ve yılda bir güncellenir. Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık vadelerle gerçekleştirilebilir.

Giriş Aidatı
Beş yıl boyunca ertelenmiştir.

Katılımcının sistemden ayrılması, başka şirkete aktarması veya hesap birleştirmesi sonucu sözleşmenin sonlanması durumlarında, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarındadır.