Eğitim Paket Sigortası (ERGO)

Öğrenciler bizim geleceğimizdir! Eğitim Paket Sigortası ile eğitimi aksatacak tüm risklere karşı onlara güvenli bir ortam sağlayın...

Klasik Yangın Sigortası Teminatları
Eğitim Paket Sigortaları ile bina, emtia, demirbaş, makine için yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, tesis çevresinde yapılacak kazılar sonucu yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz deprem ve yanardağ püskürmesi, kasa ve yazar kasalarınızın muhteviyatları için yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek kayıplar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
 • Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
 • 3. şahıs sorumluluk
 • Mesleki sorumluluk
 • İşveren sorumluluk

Diğer Teminatlar

 • Kiracının kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • Geçici adres teminatı
 • İş durması
 • Enkaz kaldırılması
 • Hırsızlık
 • Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
 • Elektronik cihaz
 • Makine kırılması
 • Elektrik hasarları
 • Yakıt sızması
 • Tamirci, temizlikçi, tedarikçi, sağlık personeli gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Ferdi kaza (örenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için)
 • Hukuksal koruma
 • Öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar
 • Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
 • Emniyeti suistimal
 • Taşınan para
 • Kasa hırsızlık
 • Binaya ait hırsızlık
 • Yazar kasa hırsızlık
 • Arızi inşaat
 • Otomatik ikame
 • Manevi tazminat talepleri
 • Asistans hizmetleri