Destek Sigortası (ERGO)

Destek Sigortası ile geleceğiniz için yaptığınız yatırımlar güvence altında...

Bu sigorta kişilerin gelecekleri için yaptıkları tasarruflarının hedeflenen birikime ulaşmasında güvence sağlamaktadır.

Kimler Katılabilir?
Bu sigortaya 18-60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes katılabilir.

Sigorta süresi en az 1, en fazla 10 yıl olabilir.

Prim
Bu sigortada primler sigortalının yaşı, cinsiyeti, aylık gelirine, tasarruf etmek istediği tutar ve tasarruf süresine göre hesaplanmaktadır.

Teminatlar cinsiyet, yaş, aylık katkı payı tutarı/ tasarruf tutarı ve emeklilik hedeflenen yaşın bileşiminden hesaplanmaktadır. Teminattan prime gitme mantığı bulunmamaktadır.

Bu sigorta taksitli prim ödemeli bir sigortadır.

Sağladığı Teminatlar

Sigortalının Vefatı Halinde
Lehtara kalan süre için yapılması düşünülen tasarruf tutarlarının peşin değeri olarak belirlenecek meblağ ödenerek sigorta sona erdirilir.

Sigortalının Kazaen Vefatı Halinde
Lehdara sigortalının vefatı halinde ödenecek teminatıyla birlikte sigorta başlangıcında belirtilen kaza sonucu vefat teminatı ödenir.

Kalıcı Tam Maluliyet Teminatı
Sigortalının tam maluliyeti durumunda hedeflenen sürenin sonuna kadar belirtilen tasarruf tutarının sigorta başlangıcında belirlenmiş olan 1 ila 8 katı arasında maluliyet maaşı ödenir ve buna ilaveten poliçeye konu olan aylık tasarruf miktarı kadar ek ödeme bulunmaktadır. Bu durumda toplam maluliyet maaşı tutarı 9 kat olarak nitelendirilebilir.