Azalan Bakiyeli Kredi Hayat Sigortası (ERGO)

Azalan Bakiyeli Kredi Hayat Sigortası yaptırın, olası risklere karşı sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alın...

Azalan Bakiyeli Kredi Hayat Sigortası ile, kredi alan kişinin borç taksiti ödeme dönemi içinde vefatı halinde, varislerine kalacak borç tutarının üstlenilmesi sonucu, hem onlar borç yükünden kurtulacak hem de kredi veren alacağı için bir ödenme garantisine sahip olur.

Kimler Katılabilir?
Bu sigortaya 18-69 yaş arasındaki herkes girebilir.

Sigorta süresi:

  • Alınan kredinin ödenme süresiyle sınırlı olmak şartıyla; en az 1 yıl, en fazla ise 30 yıl olabilir.
  • Sigortalının başlangıçtaki yaşı ile sigorta süresi toplamı 70'i geçemez.

Prim

  • Bu sigortada prim, tüm süre için sözleşmede belirtilen teminatlara karşılık, tek prim halinde peşin olarak da ödenebilir.
  • Primin taksitler halinde ödenmek istenmesi durumunda; teknik esaslarda belirlenmiş şekilde hesaplanacak yıllık veya aylık taksitler halinde de ödenebilir.
  • Primler; yaşa, cinsiyete ve, sigorta süresine göre farklılık gösterir. Primler, US$ , EURO ve TL, para birimlerinden Teminat Endeksi olarak kabul edilecek bir tanesi cinsinden ödenir.

Sağladığı Teminatlar
Bu sigorta; kredi borçlusu olan sigortalının, borçluluk süresi içerisinde olabilecek vefatı halinde kredi borcuna güvence olarak, poliçede vefat tarihi dönemi için kredi borcu karşılığı olarak belirtilmiş teminat tutarının, menfaattar olan kişi veya kuruma ödeneceği teminatı sağlamaktadır.