VIP Silver Sağlık Sigortası (ERGO)

VIP Silver Sağlık Sigortası ile yüzde yüz güvence altındasınız!

VIP Silver Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, B tipi anlaşmalı kurumlarımızda kurumun kadrolu uzman doktorları tarafından ya da şirketimizin B tipi anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise değişik alternatiflerin yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.

Yatarak tedavi teminatı kapsamında;
Kemoterapi, radyoterapi ve dializ tedavileri için yapılan harcamalarınız yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, anlaşmalı tüm kurumlarda %100'lü ve limitsiz olarak karşılanır.

Sigorta süresi içinde geçirilen bir kaza veya hastalık sonucundaki fonksiyon kaybını gidermek için gereken (el, kol, bacak gibi) protez giderleri poliçede belirtilen limit kadar suni uzuv teminatından karşılanır.

Poliçe teminatları kapsamına giren ameliyatlar için gerekebilecek canlı ya da kadavradan alınan doku ve plak, vida, çivi, tel, fixatör, stent, kalp pili gibi özel şartlarda belirtilmiş malzemeler poliçede belirtilen limit dahilinde ameliyat yardımcı malzeme teminatından karşılanır.

T.T.B.A.Ü.T. belirtilen 149 birimin altında olan müdahaleler ve hastanede 24 saatten az müşahade altında tutulmayı gerektiren zabıtlı trafik kazaları; zehirlenmeler ve acil medikal yatışlar anlaşmalı tüm kurumlarda %100'lü ve limitsiz karşılanır.

Ayakta tedavi teminatının alınmadığı durumlarda dahi; ameliyatla sonlanan bir tedavinin en fazla iki ay öncesinde ve ameliyatı takiben hastaneden taburcu olunmasından en fazla iki ay sonrasında, aynı sağlık sorunu ile ilgili olmak üzere yapılan tanı ve takibe yönelik tetkikler ile ameliyat sonrası tedaviyi tamamlayıcı nitelikte yapılan 5 seanslık fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, anlaşmalı tüm kurumlarda %100'lü ve limitsiz olarak yatarak tedavi kapsamında karşılanır.

40 yaş ve üstü bay-bayan sigortalılarımızın sağlık durumlarını koruyucu, kontrol amaçlı çektirdikleri mammografi veya PSA ve ait giderler sigortacının önceden belirlediği sağlık kuruluşlarında yaptırılması koşulu ile yılda 1 kez %100 oranında karşılanır.

Yurt dışında kalış süresinin 30 günün altında kaldığı ve tedavi amaçlı olmayan yurt dışı seyahatleri esnasında oluşabilecek sağlık giderleri yurt içindeki koşullara tabii olarak poliçede yazılı yıllık teminat limit ve % muafiyeti kapsamında yurt dışı seyahat teminatından karşılanır.

Doğum veya düşük durumunda ortaya çıkan masraflar, sigortalılık sürecinde 12 aylık bekleme süresinin doldurulması koşuluyla poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

VIP Silver Sağlık Sigortası Özel Şartları için tıklayınız.
VIP Silver Sağlık Sigortası Teminat Tablosu için tıklayınız.

Bu ürün yeni satışlara kapalıdır.