Para Sigortaları (ERGO)

"Paranın ne önemi var?" demeyin. Emniyeti Suistimal Sigortası ve Taşınan Para Sigortası yaptırın, uğrayabileceğiniz zararları teminat altına alın...

–Emniyeti Suistimal Sigortası
Sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı personelinin işlerini görmeleri esnasında kasıt veya kötü niyetli bir hareketle sigortalının; para ve kıymetli evrakı ile para ile ölçülebilen mallarını çalmak , zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.
**Teminat, Özel Şartlar ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

–Taşınan Para
Sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı elemanları vasıtasıyla taşıma yapacağı güzergah dahilindeki işyeri, banka, müşteri veya müesseseler arasında taşıtacağı para ile ölçülebilen kıymetlerin bu yerlere teslimine kadar ki süreyi kapsamak üzere; üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gaspı veya hırsızlığı; nakil için kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelebilecek kayıp ve hırsızlığı; ve nakil esnasında zorunlu sebepler sonucu meydana gelecek kayıpları teminat altına alınır.
**Teminat, Özel Şartlar ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.