ERGOCAN Sağlık Sigortası (ERGO)

ERGOCAN Sağlık Sigortası
Sağlığımız, sahip olabileceğimiz en büyük hazine. Fakat günlük hayatta en çok ertelediğimiz, ihmal ettiğimiz şey yine sağlığımız.
Oysa ki erken yaşta korunmaya başlayan sağlığın bize uzun ve kaliteli bir yaşam sağladığını biliyoruz. Bu yüzden sağlığımız için alabileceğimiz önlemlerden en önemlisi, erken yaşta sağlık sigortası yaptırmak.
ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın sunmuş olduğu planlar ve size sağlamış olduğu avantajlarla uzun ve sağlıklı bir hayat sizleri bekliyor.

ERGOCAN Süper Plan: ERGO'nun tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında(*), alınan tüm teminatların geçerli olduğu ve anlaşmalı öğretim üyesi farklarının da karşılandığı en üst plandır. Sadece bu planda alabileceğiniz "Ayakta Tedavi Katkı Payı Klozu" ile anlaşmalı kurumlarda ayakta tedavi katkı paylarını da ödemeyeceksiniz. Bu kloz, limitsiz ayakta tedavi (A4) teminatı alanlara yıllık risk değerlendirmesi ile verilebilen, yenileme garantisine dahil olmayan özel bir klozdur.
ERGOCAN Temel Plan: Bir sağlık sigortasında arayabileceğiniz tüm standartları size sunan bir plandır. ERGO'nun güvencesi ile standartların bile ne kadar yüksek olduğunu hissedeceksiniz. Bu plan için Beyaz ve Kırmızı Grup tüm anlaşmalı kurumlarımızda geçerli, BESTMED referans merkezlerimizde ise ilave avantaj ve güvenceler içeren konforlu ve tam bir güvence diyebiliriz.
ERGOCAN Akıllı Plan: En uygun prim alternatifleri ile maksimum güvencenin sunulabildiğini görünce siz de şaşıracaksınız. Primi öderken ciddi bir tasarruf yapıp poliçe dönemi boyunca bunu sürdürebilmek mümkün. Nasıl mı? Akıllı Plan, size Beyaz Grup'ta tam ve kaliteli hizmeti, ek katılım payı ödemeksizin verirken, ihtiyaç halinde biraz daha fazla katkı payı ödeyerek Kırmızı Grup'tan da limitsiz veya aynı limitler dahilinde yararlanabilmenizi sağlayan becerikli bir plan. Başladığınız tasarrufu sürdürmek veya ara vermek bu noktada sizin elinizde. Ama priminiz her zaman en ekonomik… Üstelik BESTMED avantajları burada da devam ediyor.

Teminatlar
Ana Teminatlar, İsteğe Bağlı Teminatlar (Özellikli Tanı ve Tedavi, Ayakta Tedavi Teminatları, Doğum, Yurt Dışı Ek Yatarak Tedavi, Ayakta Tedavi Katkı Pay Klozu) ve Özel Hizmetler ana başlıkları ile pek çok alt teminatlardan oluşmaktadır. Detaylar için Anlaşmalı Kurum Teminat Kullanım Tablosu'nu incelemenizi öneririz.

Teminat Tablosu için tıklayınız

(*)ERGO Anlaşmalı Kurumlar: Beyaz, Kırmızı ve Özel Anlaşmalı Kurumlar veya Referans Merkezleri olan BESTMED'ler olmak üzere üç gruba ayrılıyor. BESTMED gurubu her planda pek çok avantaj ve kişiye özel avantajlarla alternatif uygulamalar sizi bekliyor. Detaylı bilgi için ERGO Sigorta acentelerine başvurunuz.

ERGO BESTMED (Özel Anlaşmalı Referans Merkezleri) için tıklayınız

ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın Avantajları
Ömür Boyu Yenileme Garantisi
36 ay kesintisiz olarak sağlık poliçenizi devam ettirmeniz halinde yapılan risk değerlendirmesinin ardından Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz.
Ayrıca annenin tek başına veya baba ile ayrı planlarda sigortalı oldukları durumlarda, ERGO Bebek dışında da bebeğinize Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz. Ancak bunun için Doğum masrafları ERGO Sigorta'da karşılanmış ve 15 günlük bekleme süresini tamamlayarak başvurmuş olması, risk değerlendirmesinin de olumlu bulunması gerekiyor.
Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilen her üç durumda da bu sigortalılar için kesintisiz devam ettikleri sürece ömür boyunca bir daha Risk Değerlendirmesi yapılmadan her yıl güncel poliçe ile yenileme yapılır.

ERGOCAN'a Özel Teminatlar
Öğretim Üyelerine yönelik artı güvenceler: Medikal-cerrahi/girişimsel tedavilerinize özel Tedavi Destek Teminatı, doku ve organ nakillerinde gereken Doku ve Organ Nakli Verici Masrafları, 18 yaşın üstü herkese özel anlaşmalı merkezlerde check-up imkanı, sadece Yatarak Tedavi poliçelerinde bile alabileceğimiz Özellikli Tanı ve Tedavi teminatı gibi teminatlar.
Anlaşmalı Kurumlara göre teminatlar
BESTMED, Beyaz Grup, Kırmızı Grup, anlaşmasız kurumlar olmak üzere sınıflandırılan sağlık kurumlarından teminat ve limitleriniz çerçevesinde sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Özel Anlaşmalı/Referans Merkezleri'nde ayrıcalıklı avantajlar: BESTMED farkı. Sadık sigortalılarımıza sunulan Ek Koruma Klozu Teminatıyla, teminat limitlerinizden katılım paylarınıza, gebelik takibinden doğuma kadar limitsiz teminatlar ve (özel protokolü olan kurumlarda geçerli olacaktır) tüm planlarda öğretim üyesi farklarının karşılandığı anlaşmasız hekimlerinizin yapacağı tedavilerde bile farklılıklar sunulmaktadır.
Yurt Dışı Tedavi İmkanı
Yurt dışı ek tedavi teminatı aldığınızda, herhangi bir ülkede yapılan tedaviniz ile ilgili tüm sağlık giderlerini belirlenen limit dahilinde %80 oranında teminat altına alıyoruz.
Üstelik Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan durumlar veya yurt dışında acil sağlık hizmeti almanız gerektiğinde bu ek teminatınız olmasa bile belirlenmiş koşullar ve limitleriniz çerçevesinde tedavi imkanınız bulunmaktadır.
EUROCENTER, yurt dışı sağlık kurumlarından alınan hizmetlerde yardım ve destek aldığımız, gereğinde sizin adınıza ve teminatınız dahilinde ilgili kuruma doğrudan ödeme sürecini yöneten Asistans Kurumumuz ve önemli bir iş ortağımızdır.
Anlaşmalı Kurumlarımıza haritadan rahatlıkla ulaşın: YİNE SİZE ÖZEL ve TEK…
Tanımadığınız bir yerde sağlık kurumuna erişmek istediğinizde, haritamızdan en yakın tercihi görebilme ayrıcalığını size sunuyoruz. Böylece adres ararken zaman kaybetmeyeceksiniz.
Acil Durumlarda Yanınızdayız: 444 0 466'yı arayın yeter.

  • Herhangi bir sağlık sorununuzda, hastaneye ya da hastaneden başka bir hastaneye tıbbi naklinizi sağlıyoruz.
  • Hastanede yatmanızı gerektiren durumlarda, refakatçinizin de konaklama giderlerini ödüyoruz.

Vergi İndirimi Avantajı
Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.
Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir kişi ayda ortalama 150 TL özel sağlık sigortası ödemesi yaparken, 31 TL vergi iadesi kazanır ve primin yaklaşık %20'si oranında vergi avantajı sağlamış olur.
Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.
Hasarsızlık İndirimi
Bir önceki poliçede Hasar/Prim Oranı sigortalı bazında %30'un altında kaldığı ardışık her yıl için birer kademe indirime hak kazanılır. Her bir kademe %15 indirime karşılık gelmektedir. HP oranı yükseldikçe indirim kademeleri de giderek azalır ve ek prime konu olur. En fazla indirim ve ek prim aynı şekilde 3'er kademedir.
Geniş Aile Poliçesi ve İndirim Oranları
Aynı plan ve alt planda yer alan sigortalılar, sayısına bakılmaksızın %10 aile indirimine hak kazanır.
ERGO sağlık sisteminde aynı poliçe üzerinde sigortalılar dilerlerse farklı alt planları da alabilirler. Bu durumda aile indirimi %5 olarak uygulanır.
Üstelik ERGO'nun geniş aile konseptine tüm birinci derece aile mensupları, dededen toruna yaşayan tüm kuşaklar dahildir ve aynı poliçede yer alabilirler.

Ergocan Sağlık Sigortası Özel Şartları için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Akıllı Plan Teminat Tablosu için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Süper Plan Teminat Tablosu için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Temel Plan Teminat Tablosu için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Akıllı Plan Örnek Demo Çalışması_1 için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Akıllı Plan Örnek Demo Çalışması_2 için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Süper Plan Örnek Demo Çalışması_1 için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Süper Plan Örnek Demo Çalışması_2 için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Temel Plan Örnek Demo Çalışması_1 için tıklayınız.
Ergocan Sağlık Sigortası Temel Plan Örnek Demo Çalışması_2 için tıklayınız.