Emtia Nakliyat Sigortası (ERGO)

Emtia Nakliyat Sigortaları ile aracınız ve içindeki yük güvence altında!

Tam Ziya (Total Loss) Sigortası
Tam Ziya Sigortası, müşterek ve hususi avaryalar ile masraflar ve kurtarma çalışmaları hariç olmak şartıyla ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve tamamen ziyası durumunu sigorta teminatına alır.

Institute Cargo Clauses "C" veya Institute Cargo Clauses "F.P.A." (Free of Particular Average) Dar teminat olarak da bilinen "C" kloz, aşağıdaki rizikoları kapsar:

  • Yangın, infilak
  • Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
  • Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
  • Tehlike limanında yükün boşaltılmasına makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı
  • Müşterek avarya fedakarlığı
  • Denize mal atılması

Institute Cargo Clauses "A" veya Institute Cargo Clauses All Risks
Geniş teminat olarak adlandırdığımız bu teminat, taşınan emtiayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır.

Institute Cargo Clauses "A" 1.11.82 Cl.252 'de belirtilen istisnalar teminat kapsamı dışındadır.
Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir. Savaş teminatı sadece deniz ve havayolu taşımalarında verilmektedir.